Et af husets svage punkter er murværk over vinduer, døre samt bærende vægge. Med en jerndrager som overligger vil konstruktionens styrke holde murværket og bære en evt. tagkonstruktion eller etage. Dette er metoden der anvendes, hvis der f.eks. skal laves en større åbning i en bærende væg.