Specialiseret i fugtsikring

Hos Mestergruppen tilbyder vi en effektiv behandling til opstigende fugt i murværket samt til fugtspærring af facader.

Opstigende fugt i murværk

I mange ældre eller dårligt isolerede boliger kan der være en forekomst af opstigende fugt i murværket. Fugt kan lede til for tidlig nedbrydning af materialer og i værste fald til svamp i væggene, der giver et skadeligt indeklima.

I mange ældre eller dårligt isolerede boliger og bygninger, typisk nogle der er bygget før eller omkring 1920’erne, kan der være en forekomst at opstigende fugt i murværket, fordi fundamentet er lavet med grundfure ud af mursten, hvilke er gravet et godt stykke ned i jorden. Lige så godt et byggemateriale mursten er, ligeså fugtledende er det også. Når murstenene er nede i jorden og ofte kommer i forbindelse med grundvandet, kan fugten hurtigt sprede sig, og det kan derfor i mange tilfælde være nødvendigt med en fugtspærrebehandling.

Hvis grundvandet i en periode stiger, kan mursten trække fugten lodret op. I vores tid har vi endda set eksempler på opstigende fugt i murværket, der er nået op i første sals højde. Mursten suger vandet til sig og spreder sig hurtigt. Dette er ofte årsag til, at pudsen og malingen falder af væggene, og det kan i værste fald føre til skimmelsvamp og dertilhørende dårligt og usundt indeklima. Hos Mestergruppen er vi specialiseret inden for fugtsikring. Derfor tilbyder vi den bedste behandling, der vil sikre dig imod opstigende fugt i murværket.

Vores procedure

Hos Mestergruppen har vi en stor erfaring med fugtspærring og ved derfor, at vi er i stand til at klare de fleste opgaver i forbindelse dermed. Nedenfor kan du se vores procedure i forbindelse med fugtspærring af opstigende grundfugt.

 

Vores fugtspærringsbehandling er grundig og effektiv, og vi benytter os af det godkendte fugtspærringsprodukt Aquafin-I380. Aquafin-I380 er en silanbaseret injektionscreme, der bruges til horisontal damp- og fugtspærring. Det er en fugtbremser, der bruges til opstigende grundfugt, og som vi lokalt lægger ind ved virkningsstedet i murværket.

Vi borer huller med omkring 10 centimeters mellemrum langs hele fundamentet, gerne så langt ned mod jorden som muligt, så vi er tættest på fugtkilden. Det er nødvendigt, at der bores huller i hele fundamentets længde, så fugten effektivt spærres og forhindres i at sprede sig. Efter boringerne sprøjtes vandtætningsmaterialet ind i hullerne. Vandtætningsmaterialet, Aquafin-I380, fordeler sig hurtigt i murværket i fundamentet og danner en fugtmembran, der stopper fugten i at sprede sig. Vi efterlader naturligvis bygningen så god som ny, og der vil ikke være nogle synlige tegn på vores fugtspærringsarbejde.

Fugtspærring af facader

Det er ikke kun i det indvendige murværk, at der kan opstå fugtskader. Da facader er særligt udsat for vand, vandbårne kemikalier, salt samt tø- og frostskader, rust fra armeringsjern og meget mere, ser vi også fugtskader på facader af murværk eller beton.

Stifel VC er et materiale yderst velegnet til at beskytte beton- og murværksfacader, der dagligt udsættes for ovennævnte ting, vind og vejr ofte medfører. Stifel VC er således velegnet til behandling af facader, broer osv og kan bruges til både ny og allerede eksisterende betonoverflader, og dette effektive produkt ændrer hverken på overfladens karakter eller udseende. Det får alene din boligs facade til at holde længere og give et flottere udtryk, der ikke viser hurtige brugstegn